რატომ საქართველო
 • პოლიტიკური სტაბილურობა
 • გარანტირებულად დაცული საკუთრების უფლება
 • კორუფციის დაბალი დონე (პირველი პოსტ საბჭოთა ქვეყნებში Transparency International -ის მიხედვით)
 • ძალიან დაბალი გადასახადი ქონებაზე
 • ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა (მე-5-ე ადგილი Numbeo-ს მიხედვით)
 • ბიზნესის კეთების სიმარტივე (მსოფლიო ბანკის მონაცემებით მე-6-ე ადგილი მსოფლიოში)
 • მუდმივი ცხოვრებისა და ორმაგი მოქალაქეობის მოპოვების მარტივი პროცედურები
 • უძრავი ქონების შეძენის და გაფორმების მარტივი პროცედურები (ჯამში 10-15 წუთი)
რატომ საქართველო
გაყიდვების ოფისები და საკონტაქტო
 • 0 32 204 34 34
 • +995 593 75 50 50
 • +995 593 76 50 50
 • თამარ მეფის გამზირი 14, ბათუმი (გაყიდვების ოფისი და პროექტის მდებარეობა)ანბანის კოშკი, ბათუმი (გაყიდვების ოფისი)
 • back to up
  created